Министерски съвет одобри допълнителни 24,6 млн. лв. по бюджета на ЦИК за 2021 г. за обезпечаване на машинното гласуван. 

Средствата са за договорите за доставка на новите 1600 машини и за дейностите по техническото обслужване и логистичното им осигуряване.

В тази сума е включен ДДС. Средствата ще бъдат осигурени от предвидените средства за сметка на резерва за непредвидени или неотложни разходи по централния бюджет за 2021 г., в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19, както и чрез преструктуриране на разходите и трансферите по централния бюджет за тази година.

От МС припомнят, че съгласно предишното постановление на за план-сметката за разходите за вота, при сключване от ЦИК на договор за доставка на допълнителни специализирани устройства, включително за логистика и техническа поддръжка за машините, както и за други материали и съпътстващи дейности за обезпечаване на машинното гласуване, необходимите за целта средства се осигуряват с отделен акт на правителството.