738 от властта са с  разминаване с имуществените си деклараци, като 100 от тях отиват на проверка, съобщава "Монитор".

Антикорупционната комисия публикува списъка на онези лица, заемащи публични длъжности, при които има несъответствия.  

Декларациите са подадени през 2018 г.  От КПКОНПИ съобщават, че проверката е направена по отношение на  5 116 лица, с ежегодна декларация,  3 568 с встъпителна декларация за имущество и интереси, а  400 с финална декларация.