Със свое определение от днес Конституционният съд остави без уважение искането на Кирил Петков за конституирането му като заинтересована страна по делото. Съдът остави без разглеждане и искането му за събиране на други доказателства, пише Труд бг.

Лъсна лъжливата декларация на Кирил Петков за гражданството му ДОКУМЕНТ

КС публикува всички събрани доказателства по делото за двойното гражданство на бившия служебен министър на икономиката:

Писмо с вх. № 383/14.09.2021 г. от министъра на правосъдието

"Видно от Национална база данни „Население", поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, г-н Кирил Петков Петков е роден на 17 април 1980 г. в гр. в Пловдив, Република България.

В графа „Гражданство" за него е вписано българско и канадско гражданство." Това пише в писмото на правосъдния министър Янаки Стоилов до председателя на Конституционния съд Борис Велчев. 

Писмо с вх. № 384 от 16.09.2021 г. от главния секретар на президента на Република България

КС публикува декларацията на Кирил Петков, че е български гражданин и няма друго гражданство, която той е подписал, преди да бъде назначен за служебен министър на икономиката от президента Румен Радев.

Писмо вх. № 390/24.09.2021 г. от министъра на външните работи

Министерство на външните работи с грама (изх. № 01-00-73/14.08.2021г.) е дало указания на Посолството на Република България в Отава за отправяне в спешен порядък чрез МВнР на Канада на официално запитване за изясняване на обстоятелството дали Кирил Петков е притежавал канадско гражданство към датата на неговото назначаване за служебен министър на икономиката.

С Вербална нота е изпратено официалното запитване, на което до момента няма отговор от канадската страна.

След него е изпратено второ искане за предоставяне на писмена информация от компетентен държавен орган на Канада за гражданството на Петков, на което също няма отговор, пише в писмото от МВнР.

Копие от удостоверение № 8138 /RN101397 за отказ от канадско гражданство на Кирил Петков Петков и уведомително писмо до Кирил Петков Петков с дата 01.10.2021 г. от Посолството на Канада в Букурещ

Кирил Петков представи официално "Удостоверение за отказ от канадско гражданство", издадено от посолството на Канада в Букурещ и преведено от английски на български от заклет преводач.

От него е видно, че Петков престава да бъде канадски гражданин от 20 август 2021 г. Тоест - 4 месеца от май до август той е заемал поста министър на икономиката в служебното правителство в нарушение на Конституцията на Република България.

КС публикува и копие от заявление по образец до компетентните служби в Канада за отказ от канадско гражданство на Кирил Петков с дата 21.04.2021г.

Конституционният съд публикува копие от заявление за отказ от канадско гражданство на Кирил Петков, в което той на 21 април 2021 г. посочва, че желае да се откажа от канадското си гражданство поради следните причини: "Аз желая да се откажа от канадското си гражданство, тъй като има голяма вероятност да бъда назначен за министър".

Становище на Президента на Република България

 

Поради отпаднал предмет, КС трябва да отклони искането на групата народни представители от 46-ото НС срещу указа на президента за назначението на Кирил Петков като министър в първото служебно правителство, а образуваното производство да бъде прекратено.

В случай, че КС разгледа делото по същество, искането да бъде отхвърлено като неоснователно.

Това казва в становището си до Съда държавният глава Румен Радев делото зa гpaждaнcтвoто нa Kиpил Πeтĸoв.  

Становище доц. д-р Наталия Киселова 

"В чл. 110 конституционният законодател е използвал думата „само" по отношение на българските граждани, които биват избирани/назначавани за министри. В чл. 65, ал. 1 от Конституцията, към която препраща чл. 110, изисква лицето да е български гражданин, „който няма друго гражданство". Т.е. към момента на избирането/назначаването за министър лицето „няма друго гражданство"." Това пише доц. д-р Наталия Киселова в становището си до Конституционния съд по делото.

Становище проф. д-р Даниел Вълчев

Ако лицето представи убедителни доказателства, че към датата на влизане в сила на Указ No 129 е било вече освободено от канадско гражданство, искането за обявяване на указа за противоконституционен трябва да бъде отхвърлено.

Обратно, ако такива доказателства отсъстват, следва да се приеме, че към тази дата лицето е било освен български, също и канадски гражданин и искането трябва да бъде уважено, като бъде установена противоконституционност на Указ №129 от 10 май 2021 г. в частта му относно назначаването на Кирил Петков Петков за служебен министър на икономиката. Това е написал в правното становище до КС проф. Даниел Вълчев.