Установиха 68 нарушения на шофьори с МПС, вдигащи шум над допустимото.

Проверките на МВР са извършени по разпореждане на Върховната административна прокуратура.

Целта е да се провери дали се спазват разпоредбите на Закона за защита от шума в околната среда - създаване на здравословни условия на живот на населението и опазване на околната среда от вреден шум.

Проверките на МВР са извършени между 23 с 28 октомври в цялата страна. Основен акцент са били моторни превозни средства с неизправни шумозаглушители или липсата на такива, както и допълнително монтирани шумоусилващи устройства.

За 5 дни са били проверени общо 28 444 МПС, като са установени 68 нарушения по предмета на проверката и са издадени 41 заповеди за прилагане на принудителна административна мярка.