Проектодокумент на Европейската Комисия, състоящ се от 9 страници, видян от електронното издание ИЮОбзървър, посочва че макар България да е получила “значителна финансова и техническа помощ от ЕС в пред-присъединителния период”, тя не е била в състояние да я изоплзва по предназначение, съобщава днес електронното издание.
“България изпитва трудности по много от тези програми и трябва да демонстрира здрави структури за финансов мениджмънт, способни да работят ефективно. Административният капацитет е слаб”, се посочва още в 9-страничния документ, цитиран от ИЮОбзървър. “Освен това, налице са сериозни обвинения в нередности, както и подозрения за измами и конфликт на интереси при възлагането на договорите”, пише още в документа.
Преди да стане член на ЕС, София получи достъп до различни европейски програми – като ФАР, САПАРД и ИСПА, които бяха насочени да подготвят страната да абсорбира по-големи суми от помощите на ЕС впоследствие. Агенции, одобрени от Брюксел, упражняваха надзор над тези програми, припомня ИЮОбзървър. Но “мониторингът и одитът показаха сериозни слабости в системите за управление и контрол и посочиха множество нередности, предполагаеми измами и конфликти на интереси между администрацията на програмите и контракторите. В резултат на това плащанията към двете Агенции бяха прекратени”, цитира електронното издание предоставения му проектодокумент на ЕК. В него ЕК подчертава още, че европейските фондове “са насочени към подпомагане на по-слабо развитите райони в България, като катализират необходимите инвестиции в транспорта, конкуренцията, насърчават социалното изравняване и подпомагат цялостните резултати и стабилността на българската икономика”. Но “България не е в състояние да се възползва от цялостните преимущества на тази помощ, заради критичната слабост на нейния административен и съдебен капацитет, както на локално, така и на регионално и на централно ниво”, се казва в проектодокумента на ЕК, цитиран от ИЮОбзървър. В него ЕК посочва още “текучеството на персонала, непривлекателните заплати, които създават почва за корупция и остарелите централизирани процедури” в обществената администрация, както и “липсата на отговорност и прозрачност в публичните процедури за възлагане на европейските фондове”, като едни от главните проблеми. “Корупцията по високите етажи и организираната престъпност изострят тези проблеми на общата слабост на административния и съдебен капацитет”, изтъква ЕК, като отбелязва, че всичко това прераства в “тежък проблем”.

В проектодокумента Брюксел предупреждава София, че ако не предприеме ефективни стъпки за преодоляване на недостатъците, тя може да изгуби изцяло и завинаги предприсъединителните фондове, отбелязва ИЮОбзървър. “България трябва да поеме сама ангажимента за прочистване на своята администрация и да гарантира, че щедрата помощ, която получава от ЕС наистина ще достига до нейните граждани, а няма да бъде отклонявана от корумпирани служители, работещи съвместно с организираната престъпност”, заключава ЕК в проектодокумента. Докладът ще бъде оповестен идната сряда /23 юли/, заедно с годишните доклади на Брюксел за проблемите на правосъдието и вътрешните работи в България и Румъния, пише електронното издание на ЕС. Това ще стане седмица след като в българските медии изтекоха документи от Европейската служба за борба с корупцията (ОЛАФ), показващи нейната загриженост от връзките между високопоставени политици и замесените в злоупотребите с фондовете в страната, пише ИЮОбзървър. /БЛИЦ