Министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев ще инспектира общинска администрация-Угърчин и областната атминистрация в Ловеч утре сутринта, предаде коресапондентът на БЛИЦ в Ловеч.
Н Угърчин властникът от НДС ще провери както въвеждането на т.нар. стандарт за качество ISO 9001:2000, така и дали се спазват разпоредбите на Наредбата за административното обслужване.
В Ловеч програмата на министър Василев предвижда посещение от 10,40 ч на Областна администрация-Ловеч, която също е бенефициент по разработване и внедряване на интегрирани системи за управление на качеството. Там той ще се срещне и със служители от звеното за обслужване на граждани, съобщиха днес от ловешката областна администрация.

В Ловеч въвеждането на системи за управление на качеството се реализира по проекта "Промотиране на системи, инструменти и добри практики за управление на качеството в администрациите". Това е един от 7-те проекта, за които като конкретен бенефициент на Оперативната програма "Административен капацитет" МДААР получи одобрение в края на 2007 г. Основните дейности по проекта са свързани с въвеждане на международните стандарти ISO в 100 администрации в цялата страна и тяхното сертифициране, популяризиране на алтернативни инструменти за управление и др.