Народното събрание прие окончателно да бъде изплащана допълнителна еднократна помощ в размер на 100 лева на майките, за чиито деца до навършване на две години се установят трайни увреждания от 50 и повече от 50 на сто.
Около 400 деца ще се възползват от тази възможност. С промените в закона за семейни помощи за деца размерът на помощта ще се определя всяка година със Закона за държавния бюджет, но не трябва да е по-малък от този през предходната. Така ще бъдат създадени равни възможности за децата, които имат 50 на сто трайни увреждания и тези - с повече от 50 процента.
Помощите могат да се предоставят като социални инвестиции в случаите, когато родителите не полагат грижи за тях или семейната помощ не се използва по предназначение, се посочва в закона.  /БЛИЦ