На среща със земеделския министър Валери Цветанов и неговия екип, в която участие взеха ръководствата на ДФ „Земеделие” и на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, вицепремиерът Меглена Плугчиева отново призова да се ускорят действията по програмите, свързани със сектора на земеделието.
Направеният анализ показва, че Програмата за развитие на селските райони трябва в максимална степен да покаже силата и предимствата на членството на България в Европейския съюз. Заместник министър-председателят даде за пример опита на Австрия в областта на земеделието, където при старта на програмата за селските райони, земеделските стопани не са разполагали с достатъчно информация за възможностите, които дава еврочленството. За промяна на тази ситуация основно са съдействали земеделските камари в Австрия, които са разработили формулярите за кандидатстване и са обикаляли земеделските производители из страната.
Вицепремиерът Меглена Плугчиева очаква в срок до 25 август да се разработи цялостна концепция за начините, по които информацията за мерките по Програмата за развитие на селските райони да достига до земеделските производители, да се организират мобилни групи, които да пътуват из страната в удобно за земеделските стопани време и да съдействат на място за попълване на документите за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони. Според заместник министър-председателя в изпълнението на тази задача трябва да се включат всички структури на Министерството на земеделието и храните.

В момента интересът към Програмата за развитие на селските райони е изключително голям. По две от мерките вече са получени 2080 проекта. На 15 август, 1 септември и 22 септември комисиите за избор на проектите, подадени по програмата ще заседават и ще обявят резултатите. Тъй като по първите осем мерки по програмата интересът продължава да бъде голям, до 25 август вицепремиерът очаква да бъде предложен най-добрия и ефективен модел за управление на програмата за селските райони, като при нужда ще се използва допълнителен административен капацитет чрез делегиране на права за оценка.
Ръководството на ДФ „Земеделие” докладва, че съгласно разработения план за действие по програма САПАРД, с цел вдигане на забраната на ЕК по три от мерките, в ход са три процедури за избор на компании, които трябва да извършат пазарен анализ, оценка за свързани лица и правен анализ. Заместник министър-председателят препоръча на ръководството на ДФЗ- Агенция САПАРД и Министерство на земеделието и храните да поканят представители от ЕК, които отблизо да следят този процес. Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” Атанас Кънчев информира вицепремиера Меглена Плугчиева за нови 8 случая по програма САПАРД, при които има съмнения за нередности. Ръководството на фонда предвижда проверка на всички проекти за целия период на действие на програмата на базата на риск анализ и извадков принцип. Като цяло оценката за програма САПАРД, е че тя е изпълнила предназначението си, а именно да подготви земеделските производители да кандидатстват по Програмата за развитие на селските райони. Доказателство за това е големият брой проекти по Програмата за развитие на селските райони, приети в Разплащателната агенция.
Във възможно най-кратки срокове ще бъда сформирана работна група, която детайлно да разгледа въпроса с неплатените субсидии при директните плащания на площ, стана ясно по време на срещата. Материалите от работната група ще бъдат разгледани от арбитражна комисия. Вицепремиерът Меглена Плугчиева препоръча за следващото заседание на правителството да бъде подготвен доклад по въпроса с неплатените субсидии при директните плащания на площ, който да съдържа общата неразплатена сума и мерките за разрешаване на проблема, свързан с несъответствията при заявените площи.
Четири наредби регламентиращи дейността на Оперативна програма „Рибарство и аквакултури” ще бъдат приети до края на август, още осем до края на септември. Две от мерките за набиране на проектни предложения по програмата се очаква да стартират до средата на септември, съобщиха по време на срещата от Изпълнителна Агенция „Рибарство и аквакултури”. /БЛИЦ