Мария Габриел и Николай Денков обявиха, че е постигнато съгласие за състава на кабинет с втория мандат, който ще бъде върнат на президент в понеделник.

„Нашата визия за реализиране на добро и открито управление в държавната администрация, се основава на следните общоприети, вкл. и на европейско ниво, принципи, каквито са върховенството на закона, ефективност и ефикасност, обществено благосъстояние, прозрачност, многообразие и приобщаване, справедливост и равнопоставеност, устойчивост срещу корупцията“, заяви Мария Габриел.

Двете политически сили представиха приоритетите, около които имат съгласие:

  • Приемане от Народното събрание на приоритетни законопроекти с ключови реформи и решителност на изпълнителната власт за тяхното пълноценно прилагане,
  • Прозрачна и отговорна администрация – осигуряване на възможности за непрекъснат мониторинг от страна на обществото и обратна връзка; отваряне и споделяне на данните в и от публичния сектор,
  • Гарантиране на ефективни и висококачествени услуги за гражданите и за фирмите, които да са леснодостъпни, бързи, проактивни, генериращи развитие и икономически растеж,
  • Ускоряване на цифровизацията в публичния сектор, широко използване на нововъзникващи технологии и създаване на среда стимулираща иновациите, стъпвайки на реализираното до момента,
  • Изграждане на професионална и мотивирана администрация, способна на иновации,
  • Създаване на приобщаваща администрация, която функционира на база на равнопоставеност, справедливост и високи етични стандарти,
  • Всички държавни служители, които  изпълняват задълженията си точно, добросъвестно безпристрастно и политически неутрално в съответствие със законите на страната,  могат да бъдат спокойни за своето професионално развитие и реализация. Гарантираме, че назначаването на всяка длъжност в държавната администрация ще се извършва чрез конкуренция основана на професионални качества, обективни критерии и процедурни правила.

За първи път в историята ни държавата ще бъде в ръцете на двама премиери – Николай Денков и Мария Габриел. Двамата ще са на ротация през 9 месеца.

Първи министър-председател ще бъде Николай Денков - академик от БАН, автор на повече от 100 научни публикации, сега - кандидат за министър-председател.

Мария Габриел поема премиерското място след него. Завършила Институт по политически науки във Франция, Габриел има богат опит в европейските структури, а допреди седмици беше еврокомисар за иновациите.

В първите 9 месеца сега тя ще е вицепремиер и външен министър.  Правителството "Денков-Габриел" ще бъде от две части - политическа и експертна.

На върха е премиерът с един вицепремиер. Има 19 министерства с 14 министри от експертната квота и петима от политическата.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук