Всеки лишен от свобода трябва да има минимална жилищна площ от 4 квадратни метра, предвижда проектът на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, който депутатите обсъдиха на второ четене.

Това изискване трябва да се достигне до 3 години след приемането от правителството на програма за подобряване на условията в местата за лишаване от свобода. Настоящият закон е от 1968 г. и до този момент е променян 26 пъти, като само в периода 1990-2005 г. той е изменян 14 пъти. Това е мотивът на правителството да поиска изцяло нов закон.
В законопроекта се променя системата на местата за лишаване от свобода. Местата за изпълнение на наказанието са затвори и поправителни домове. Към затворите се създават затворнически общежития - от открит и от закрит тип, а към поправителните домове се създават само затворнически общежития от открит тип, пише в проекта. Предвидено е в местата за лишаване от свобода да се прилагат четири вида режим на изтърпяване на наказанието - лек, общ, строг и специален. Съдът не може да налага лек режим като първоначален за изтърпяване на наказанието. Предвижда се по-либерален режим на свижданията, който включва и удължено свиждане, възможности за контакт с близките в продължение на 12 часа, месечен домашен отпуск. Въвежда се изрично правото на телефонна връзка. Подробно е регламентирано правото на образование, обучение и квалификация на лишените от свобода, а за лицата до 16-годишна възраст се въвежда задължително обучение в училищата към местата за лишаване от свобода. В законопроекта подробно е регламентирано медицинското обслужване в местата за лишаване от свобода. Детайлно са регламентирани редът и начинът на употреба на сила, помощни средства и оръжие от държавните служители от местата за лишаване от свобода. За първи път е регламентирана забраната за изтезания, жестоко или нечовешко отношение. Въвежда се изготвянето на предсъдебен доклад от пробационните служители, който се прави по искане на съда за подпомагане при избора на подходящо наказание или пробационни мерки. Предвижда се задължителната регистрация по настоящ адрес и ограниченията за свободно придвижване да могат да се изпълняват чрез система за електронно наблюдение върху поведението на осъдения. В законопроекта са въведени норми за публично-частните партньорства относно финансирането, изграждането, реконструкцията или поддръжката на материалната база или предоставянето на услуги./БЛИЦ