Ето до каква информация се добрахме. Т.нар. “ергенски данък” е въведен с разпоредбата на чл. 7 от Указа за насърчаване на раждаемостта. Наредбата е обнародвана през 1968 г. и е въведено данъчно задължение (т. нар. ергенски данък) за определена категория лица.
<em>Съгласно цитираната разпоредба облагат се с данък българските граждани за доходите, придобити в страната или внесени от чужбина, а чуждите граждани за доходите, придобити в страната, ако са неженени, неомъжени, овдовели, семейни или разведени без деца. </em><br /> <br /> От този момент до отмяната на чл. 7 от УНР през 1990 г. за тези лица е съществувало законово основание да внасят този вид данък, поради което нямате право на обезщетение за това, че сте изпълнявали данъчните си задължения. Току-що прочетеното от вас е законово издържано и не подлежи на обсъждане (бел. ред. - не споделяме мнението, че този данък е справедлив). Миналата година на 1.04.2009 г. депутатът Станчо Тодоров е внесъл за разглеждане в парламента Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданска реабилитация на репресирани лица, № 954-01-75, според който да може плащаният навремето ергенски данък да се добави като процент върху пенсиите на самотните пенсионери. Финансовото министерство, както и всички депутати са решили, че това противоречи абсолютно на всички разбирания за съвременна държава и за данъчната система. Така предложението дори не е обсъждано. За ваша информация, &ldquo;ергенският данък&rdquo; не е бил само българска практика. Такава е практиката и в момента съществува в редица развити европейски държави, включително в Съединените американски щати и в Германия. Наскоро въведоха подобен и в Латвия. Аргументът на властите бе, че трябва да се направи нещо за преборване на демографската криза.<br /> <br /> <span style="color: #800000"><u><em>Любопитно</em></u></span><br /> <br /> <span style="color: #800000"><u><strong>Налогът за несемейни датира от древността<br /> </strong></u></span><br /> В Древна Гърция хората смятали брака за задължение на всички граждани. За събиране на двама млади по любов изобщо не ставало дума. Смятало се, че до 35 години мъжете и жените трябва да минат под венчило и да се ориентират към създаване на деца. Който дръзне да не го направи, започва да плаща на държавата &quot;ергенски данък&quot;. Размерът му се увеличава всяка година, докато не принудят данъкоплатеца да се откаже от самотния си начин на живот. <br /> <br /> Римляните също не подкрепяли необвързаните с брак. Те строго съблюдавали за изпълнението на два важни закона - единият гласял, че всеки, който не желае да създаде семейство, трябва да бъде наказан. Вторият гласял, че съпружеската изневяра е грях. <br /> <br /> В Испания пък, когато на кралския престол седнел неженен мъж, всички граждани плащали т. нар. данък &quot;обувките на кралицата&quot;. Парите били предназначени за бъдеща сватба на монарха. В далечен Китай няма ергенски данък, но преди петнайсет години бил приет закон: хванат ли двойка да живее без брак, следва люта глоба.