"Точните числа няма как да коментираме, но като посока би могло да се очаква по-високо ниво на безработица. Това, което наблюдаваме в някои предприятия, най-вече в строителството и в преработващата индустрия, потвърждава тази презумпция". Това казва министърът на финансите Пламен Орешарски пред вестник "Новинар" по повод реалните измерения на световната криза у нас.
Ограниченият достъп до външни пазари и поетапното свиване на вътрешното търсене ще поставят на изпитание цялата икономика и преди всичко малките и средни предприятия", каза още финансовият министър. "Моята прогноза може да бъде по-оптимистична само в сравнителен аспект - когато проследим динамиката на развитие на кризата в останалите европейски страни. На този етап нашата икономика запазва една по-добра кондиция, благодарение на относителния стабилитет на финансовата система и на устойчивостта на фискалната позиция", коментира Орешарски. Според него "ако погледнем опита от минали кризи, можем да видим, че всяка криза наред с много негативи в социално-икономически план, открива и нови възможности".
"Парадоксално е, че точно кризите са отправната точка за преструктуриране на бизнеса в посока на по-висока ефективност. Фирми, които лесно са функционирали при меки бюджетни ограничители, т.е. лесен достъп до кредитни ресурси и голямо вътрешно търсене, срещат все по-големи трудности и са принудени да оптимизират цялостната си дейност", казва още министърът.
"Може да се интерпретира, че кризата е филтър, който „пропуска” само добре подготвени бизнеси. За да оцелеят останалите, са длъжни да подобрят своята ефективност посредством прилагане на система от корективни мерки както по отношение на разходите, така и по отношение на пазарните стратегии", подчерта Пламен Орешарски. /БЛИЦ