Почасови и уикенд тарифи за тока се разрешават с промени в Закона за енергийната ефективност. Проектът е качен за обсъждане на страницата на Министерството на икономиката и енергетиката. Целта е да се оптимизира потреблението от ненатоварените към натоварените часове.
За целта се предлага право за въвеждане на цени, които отчитат периода на потребление, цени за критични периоди на върхово натоварване, съобщава &bdquo;Телеграф&rdquo;.<br /> <br /> Доставчиците на ток и газ трябва да предоставят широк спектър от от възможности за плащане, включително системи за авансово плащане. Енергийните предприятия ще бъдат длъжни да уведомяват битовите клиенти за всяка промяна на условията и цената на доставките, а потребителите ще могат едностранно да прекъсват договора си с тях.<br /> <br /> Потребителите на ток, парно и газ в сграда етежна собственост могат да кандидатстват за финансиране от Фонда за повишаване на енергийната ефективност, за изграждане на инсталации, използващи ВЕИ.<br /> <br />