Много необичайна история се е случила с мъж на име Брайън през 2013 година. Тя е публикувана в интернет и е свързана с преживяванията в близост до смъртта.

Според думите на мъжа, той е паднал от доста високо стълбище и много скоро посетил някакъв невероятен свят.

След падането Брайън изгубил съзнание. Отначало било тихо и тъмно, мъжът не знае колко време е продължило това. След известно време се случило нещо свръхестествено. Човекът чул глас, мил и любящ.

След миг Брайън се оказал в добре осветено помещение, където видял стълбището си и своето падане. Също така, мъжът видял някои фрагменти от живота си.

След кадрите от живота си, пострадалият се пренесъл в ярък многоцветен купол. Той го сравнил със сапунен мехур, около който седяли хора. Мъжът не виждал лицата, чувствал само любовта, която се излъчвала от тях.

Изведнъж Брайън се върнал в света на живите: почувствал мокрия език на кученцето си, което ближело собственика си.

След инцидента мъжът вярва на всички думи на хора, които са били на прага на живота и смъртта. Брайън знае със сигурност, че излизането от тялото, влизането в тъмнината, а след това усещането за мир и хармония в другия свят съществуват.

Много хора казват, че са се чувствали добре след смъртта. Брайън не може да не се съгласи с това: наистина там е комфортно.

На Брайън са били зададени някои въпроси. Например някой поинтересувал ли се е дали в света е останал някой, за когото Брайън трябва да се погрижи. Мъжът отговорил, че има дъщеря. Може би точно това е повлияло на по-нататъшното развитие на събитията.