Кратко видео, което е създадено на базата на редки и много стари снимки, направени в Китай през миналия век, показва следи от предишни цивилизации.

Първо, на сградите можете да видите уникални следи от предишни цивилизации и то в по-добро състояние от днешното, без да пречи струпването на съвременните сгради около тях. 


Тези невероятни скулптури, кули, сгради и всякакви предмети, някои от тях не са запазени до днес и затова можете да ги видите само на снимки.

Дори прочутата Велика китайска стена се появява пред тези стари снимки в малко по-различна форма, може би не толкова адаптирана към нуждите на съвременния туристически бизнес. Между другото, все още не е известно кой и защо е построил тази грандиозна структура.

Бойниците на колите, които все още не са ре
ставрирани, са насочени към Китай. Това изглежда показва, че това съоръжение не е направено от древните китайци, а някаква силно развита цивилизация, например Тартария. Но защо една високотехнологична цивилизация е трябвало да изгради тази скъпа и практически безполезна стена?

И има много такива загадки, отразени в старите снимки на Поднебесната империя. Жалко е, че дори да ги гледаме внимателно, не сме в състояние да проникнем в съзнанието назад във вековете. Или е възможно?


Превод и редакция: БЛИЦ