Парламентът прие приходите и трансферите в консолидирания бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2013 г. да бъдат 9 054 718 300 лева. Днес депутатите започнаха обсъжданията на бюджета за следващата година.
Заложеният дефицит е от 3 452 500 лева. Приходите от осигурителни вноски се предвижда да бъдат 4 287 140 700 лева, а трансферите от републиканския бюджет - 2 510 424 200 лева. <br /> <br /> Допълнителната субсидия от централния бюджет за покриване на недостига от средства се планира да бъде 1 908 551 200 лева.<br /> <br /> От разходите и трансферите 7 899 260 300 лева са за пенсии, 1 067 552 700 лева за социални помощи и обезщетения и 76 711 500 лева за програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта./БЛИЦ<br /> <br />