Калина червена - това е нужно, за да се изпълнят заветните ви желания. Смята се, че ако посеете храст на калина и си поговорите с нея от душа, вие разговаряте със самата съдба. Тя има женска натура, ще се разчувства, ще ви съжали и ще ви подари всичко, за което молите.
Затова пък, който непреднамерено или нарочно обиди или откърши клони от калината “заклина” развитието на събитията за дълги години.

И ще живее в недоумение, защо нищо не му се получава - нито добро, нито лошо. Въобще нищо!