Висшият съдебен съвет (ВСС) ще избира днес апелативен прокурор на София.
Кандидатите са трима - сегашният зам.-градски прокурор Божидар Джамбазов и двамата заместник-апелативни прокурори на София - Галина Стоянова и Йордан Стоев.<br /> <br /> Конкурсът беше отлаган, защото ВСС не успя да избере никой на предишното гласуване. <br /> <br /> Нито един от двамата кандидати тогава не събра нужните 13 гласа.<br />