Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе в четири съдилища, пет дела за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу лица, за които има образувани производства по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД), съобщиха от държавния орган.
В Бургаския окръжен съд е заведено дело за отнемане на имущество с обща стойност 341 215 лв. срещу Никола Куртев, за който в периода 01.01.1983г. – 31.12.2007г. комисията е установила отрицателна разлика  2 153,03 минимални работни заплати между реализираните приходи и извършените разходи. В мотивираното си искане до съда, КУИППД претендира да се отнемат в полза на държавата 2 апартамента в Бургас с площ от 56 и 60 кв.м., 2 леки автомобила, 2 товарна автомобила, дружествени дялове от капитала на две търговски дружества, сума от продажбата на 50 дружествени дяла от капитала на търговско дружество.
В Бургаския окръжен съд е и делото за имущество на стойност 256 500 лв. срещу Кръстю Ставрев. Той е признат за виновен, че през периода 10.07.1998г. – 01.04.1999г. като изпълнителен директор на „Месокомбинат – Казанлък” АД е присвоил пари, собственост на комбината. През проверявания период /01.01.1983г. – 31.12.2008г./ Ставрев е реализирало приходи за 1 035,27 минимални работни заплати, а е извършил разходи за 2 863,17 минимални работни заплати. Иска се отнемане на една втора ид. ч. от дворно място в с. Равда с площ 640 кв.м., заедно с втори жилищен етаж от изградена в този парцел двуетажна жилищна сграда, офис в Несебър, заедно с прилежащите му идеални части от дворното място, лек автомобил, 50 дружествени дяла е от капитала на търговско дружество, сума от продажбата на недвижим имот.
В Хасковския окръжен съд е заведено дело за отнемане на имущество с обща стойност 75 900 лв. срещу законните наследници на Димчо Димов, който не е имал законни доходи, които да му позволяват придобиването на апартамент в Димитровград с площ от 110 кв.м., гараж с площ от 20 кв.м. и лек автомобил.
Във Варненския окръжен съд е заведенж  дело за отнемане на имущество с обща стойност 434 771 лв. срещу Николай Николов. Проверката е показала, че  той и съпругата му при приходи за 1 614,36 минимални работни заплати са извършили разходи за 6 878,49 минимални работни заплати. По тази причина ще им бъдат отнети апартамент във Варна, поземлен имот пак там с площ 6 806 кв.м., 3 леки автомобила и сума от продажбата на недвижими имоти и лек автомобил.
В Пловдивския окръжен съд е делото за имущество с обща стойност 268 709 лв., което ще бъде отнето от Живко Жеков. Той е признат за виновен за извършени престъпления по чл.308 ал.3, вр. ал.2; чл. 308, ал.5, изр.2, предл.1; и по чл.321, ал.1 от НК /документни престъпления/. Според събраните данни за периода 1987г. – 2007г. неговото семейство има приходи за 483 минимални работни заплати, а са извършили разходи за 2 005 минимални работни заплати. Ще им бъдат отнети 2 апартамента в Пловдив, 2 леки автомобила и суми, налични по банкови сметки. /БЛИЦ