Стартът на сутрешния блок на bTV с новите водещи Генка Шикерова и Константин Караджов бе напрегнат, с пожелания от зрителите за успех, но не и без дребни грешки. "Добро утро, днес е трети септември", обяви Константин, но Генка, която е ветеранка в медиата още от създаването й, пъргаво го поправи.
Те водят сутрешния блок в новото студио с нов декор. Като постройка и съдържание предавенето не е прътърпяло промени - преглед на печата, разгововори със зрители, гости, репортажи.<br /> <br /> <br /> <br type="_moz" />