Врабчетата в България намаляват драстично. За това алармират от Българското дружество за защита на птиците, цитирани от "Монитор". Данните показват, че всяка година популацията на дребните птици намалява с 5%. Според еколозите основната причина за драстичния спад на врабчетата е разрастването на урбанизираната територия.
Намаляването на тревните площи, шумът в градове и използването на пестициди, с които се третират ниви и градинки, застрашават популацията на врабчетата.<br /> <br /> У нас се срещат 5 вида врабчета&nbsp;като най-разпространено и най-добре познато е домашното врабче. По селата и сред природата се срещат полско, скално, испанско и италианско врабче. За последният вид обаче еколозите смятат, че е хибрид между домашното и испанското врабче.<br /> <br /> От Българското дружество за защита на птиците алармират още, че през последните години популацията на градската лястовица е намаляла почти двойно.<br /> <br /> &bdquo;Основната причина за намаляването на птиците в градска среда е обезлесяването&rdquo;, твърдят еколозите. Поради същата причина в градовете се наблюдава увеличение на популацията на сивата врана. Данните на изследването показват, че през последната година<br /> гнездо са свили повече чучулиги и свраки.<br /> <br /> &bdquo;Тези птици по-лесно се приспособяват към средата&rdquo;, твърди експертът от БДЗП Николай Петков. Най-застрашени от изчезване са птиците, които обитават земеделски земи. Основна заплаха за тях е, че земеделците отстраняват храстите и разорават нивите си. Заради този процес могат да изчезнат и застрашени видове като царския орел, предупреждават от дружеството за защита на птиците.&nbsp;За последните 9 г. популацията на щиглеца е намаляла с над 60%, а на пъдпъдъка - с над 64 на сто.