Според последните данни на Евростат България се нарежда на пето място (заедно с Литва) в Европейския съюз по ниски цени на природния газ. Статистиката показва, че през първата половина на 2011 година битовите потребители в страната са плащали средно по 4,3 евроцента за киловатчас енергия, произведен със синьо гориво.
Първа в класацията на евтиното гориво е Румъния, където киловатчас енергия е струвал 2,8 евроцента, заради известен процент местен добив в микса. Другите страни, които са преди България в класацията, са Латвия (3,9 евроцента) и Естония (4,2 евроцента), защото се намират близо до износителите на газ, както и Великобритания (4,2 евроцента), където пазарът за този продукт е достигнал последните фази на либерализацията.<br /> <br /> По-скъп в сравнение с България е газът в Полша (4,6 евроцента) и Словакия (4,7 евроцента). Стойностите в западноевропейските държави варират между 5,4 и 6,1 евроцента. Най-скъп е природният газ в Дания (11,6 евроцента) и Швеция (12,2 евроцента).<br /> <br /> Подреждането на държавите се запазва и в графата за промишлеността, с единствената разлика, че там България е четвърта по евтин газ, преди Латвия, с цена от 3,4 евроцента за киловатчас енергия, произведен с природен газ.<br /> <br /> Междувременно синьото гориво остава най-изгодната енергийна алтернатива за потребителите в нашата страна. През първото тримесечие на 2012 година домакинствата, които избраха природния газ за отопление и битови нужди, плащат 12,2 стотинки за киловатчас енергия, произведена с него. За сравнение: електроенергията струва 16,8 стотинки, (това е средната цена между дневната и нощната тарифа), за изразходван киловатчас. <br /> <br /> В промишлеността и обществения сектор газът също остава най- конкурентоспособната алтернатива. Индустриалните производства, административните и общински сгради плащат средно между 9,9 и 11,7 стотинки за киловатчас енергия в зависимост от индивидуалния си тарифен план. <br /> <br /> Ако бяха решили да продължат да ползват газьол или нафта за своите нужди, те щяха да плащат съответно 23,2 стотинки (газьол за отопление) и 23,4 стотинки (нафта) за киловатчас енергия.<br />