Агенцията за малък и среден бизнес бяга от отговорност за визитата в Катар. Това става ясно от отговора на изпълнителния директор Марияна Велкова на въпросите на агенция БЛИЦ.
Както е известно, като основен виновник за провала на бизнес срещата бе посочен бившият министър на икономиката Трайчо Трайков, който се прости с поста си. По-късно външният министър Николай Младенов обяви, че той е поел организацията на форума, след като Агенцията за малък и среден бизнес се е провалила с изпълнението на задачите си.<br /> <br /> Към госпожа Велкова отправихме конкретни въпроси, базирани на обвиненията на външния министър. <br /> <br /> <strong>- Г-жо Велкова, Агенцията за малък и среден бизнес ли организира бизнес форума в Катар, който се провали на първата си сесия сутринта, след като на сбирката не се явиха местни бизнесмени?<br /> <br /> - Оказало се е, че катарските фирми не са знаели за форума?<br /> <br /> - Какво свършихте вие?<br /> <br /> - Защо в последствие министър Николай Младенов и Външно министерство са се заели с организацията на форума?<br /> <br /> - Вярно ли е, че сте поискали бюджет от 600 000 лева, който в последствие е бил намален на 300 000 лева от Външно министерство?<br /> <br /> - Изпуснали сте сроковете за заплащане на мострите, за залата... Така ли е? Защо?</strong><br /> <br /> <u>На тези конкретни въпроси получихме следния &quot;отговор&quot;: <br /> </u><br /> <em>ДО<br /> Агенция БЛИЦ<br /> <br /> ОТНОСНО: Въпроси на Агенция БЛИЦ, касаещи организирането на бизнес форум в Държавата Катар<br /> <br /> На 11 януари 2012 г. с възлагателно писмо (вх. № 04-01-39/11.01.2012 г.) от Министъра на икономиката, енергетика и турзима до Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) беше разпоредено предприемане на необходими действия за подготовка, организация и провеждане на Национално изложение на Република България в Държавата Катар и съпътстващ двустранен бизнес и инвестиционен форум (13-15 март 2012 г.), по логистична подготовка на българската бизнес делегация и организацията на двустранен бизнес и инвестиционен форум (съвместно с Българската агенция за инвестиции), по организиране на официалното откриване на изложението, както и по организиране на активна медийна и рекламна кампания на територията на Катар и региона (съвместно с посолството на Република България в Държавата Катар).<br /> <br /> В изпълнение на задачи, получени с горецитираното писмо, от страна на Агенцията бяха изпратени покани за участие до български предприятия, браншови организации, общини и клъстери (около 13 500 бр.). Писма-покани бяха изпратени до български предприятия от посочените от МИЕТ сектори: лека промишленост, туризъм, селскостопански сектор и хранително-вкусова промишленост (минерална вода, розово и етерични масла, месно и млечно производство, зърнена индустрия, сладкарски изделия, консервна промишленост), архитектура и строителство, здравеопазване, електроника и машиностроене (помпи, двигатели, асансьорни системи, проучване и добив на нефт и газ), финансов сектор и услуги, продукция на отбранителната индустрия с гражданско предназначение, охранителни системи и др. Обявата за участие беше публикувана и на интернет страницата на ИАНМСП. В допълнение към това поканите за участие до български предприятия бяха изпратени и до браншови организации на фирмите от посочените сектори, както и проведени срещи с представителите на КРИБ, БТПП, БСК. ИАНМСП изпрати прессъобщение до медии за предстоящата проява. В резултат от проведените от ИАНМСП организационни дейности 110 български фирми бяха потвърдили участието си в предстоящата проява в Катар.<br /> <br /> Вариантите на проект на бюджет за провеждане на Национално изложение на Република България в Държавата Катар и съпътстващ двустранен бизнес и инвестиционен форум са определяни на съвместни заседания с представителите на МВнР, МИЕТ и ИАНМСП. Обсъжданият проекто-бюджет за провеждане на проявата включваше: наем на изложбена площ, изграждане на изложбения щанд, художествено оформление на изложбената зала, разходи за организиране на културна изложба на репликите на Панагюрското златно съкровище, разходи за официално откриване, вътрешен трансфер на представителите на участващите фирми, транспорт на експонатите до Катар и обратно, част от разходите по митническа обработка на експонатите, реклама в медии, издаване на каталог, изготвяне на покани и др.<br /> ИАНМСП е изпълнявала дейностите по подготовката и организиране на Национално изложение на Република България в Държавата Катар и съпътстващ двустранен бизнес и инвестиционен форум, съгласно поетите ангажименти, в тясна координация и съгласуване с МВнР и МИЕТ, в това число чрез провеждане на координационни срещи с представителите на трите ведомства. На 16 февруари 2012 г. Агенцията получи разпореждане и предадохме цялата документация по организацията на проявата на МВнР. От тази дата ИАНМСП не е изпълнявала никакви дейности по организиране на изложението и форума.<br /> <br /> С уважение,<br /> <br /> </em><strong><em>МАРИЯНА ВЕЛКОВА<br /> Изпълнителен директор</em></strong><br /> <br /> Извън &quot;уважителното&quot; отношение към въпросите за предизвикалото министерска рокада посещение в Катар, БЛИЦ напомня, че <a href="https://www.blitz.bg/news/article/134162" target="_blank">Марияна Велкова е на път да се превърне във втория отстранен висш чиновник след скандално проваления бизнес форум в емирството</a>.<br /> <br /> Самият Николай Младенов нееднократно подчерта, че не МВнР, а именно въпросната агенция е виновна за провала на форума в Катар. &quot;Имаше идея да се случи българско експо. Организацията беше възложена на Агенцията за малките и средни предприятия. Това не се случи. Катарски фирми са споделили, че не са знаели за експото и това е факт&quot;, заяви в края на миналата седмица Николай Младенов.<br /> <br /> Два дни по-късно външният министър добави още подробности: &quot;Направихме връзка с Катар преди няколко месеца и се договорихме, че е добре в Доха да се направи изложение. Намерихме зала и дата. Агенцията за малки и средни предприятия се зае с подготовката. Те подбраха фирмите. Потърсиха бюджет от 600 000 лева. Свалихме го на 300 000 лева. След това нещата се забатачиха. Изпуснахме сроковете за заплащане на мострите, за залата. Тогава казах на Трайков, че аз се заемам с организацията. Залата в Доха струваше 15 000 евро. 120 фирми бяха заявили. Вечерта тези фирми, които си бяха плати, все пак имаха среща. За мен посещението не е неуспешно. Договорихме 100 млн. долара инвестиции. Сигурен съм, че българският бизнес ще има договори с фирми от Катар.&quot;<br /> <br /> <strong>Калин КАМЕНОВ, БЛИЦ</strong><br />