Mинистърът по европейските въпроси Гергана Грънчарова прие посланика на САЩ Нанси Макълдауни. Грънчарова изрази нашето очакване и след провеждащите се днес избори за президент на Съединените щати, отношенията между двете страни да запазят и развият своя стратегически характер.
Всички стъпки през последните години в тази посока бяха успешни и особено резултатни и тя посочи като примери установяването на американски военни съоръжения в нашата страна, икономическото сътрудничество, съвместното участие в съюзническите операции в Ирак и Афганистан.

Българският министър запозна посланик Макълдауни с последните инициативи на българското правителството в борбата с организираната престъпност и корупцията. След юлския доклад на Европейската комисия, българските институции мобилизираха своя ресурс, подобрявайки координацията помежду си и първите положителни резултати вече са налице, заяви министър Грънчарова. Българският парламент прие няколко много важни закона, дефиниращи понятието “конфликт на интереси” и създаващи повече прозрачност в сферата на обществените поръчки. Тя информира за последното решение на българското правителство да внесе законопроект, забраняващ заменките на държавна собственост.

Министър Грънчарова и посланик Макълдауни обсъдиха и хода на подготовката на България за включването й в Програмата на американското правителство за безвизови пътувания. Те бяха категорични, че въвеждането на новите биометрични документи за самоличност са важна част от българските усилия за включване в програмата. За съжаление бе констатирано, че все още процентът откази за визи не е на необходимото равнище. Правителствата на двете страни ще продължат да си сътрудничат конструктивно с цел участието на България в програмата за безвизови пътувания в средносрочен аспект.

Сред останалите теми на разговора бяха енергийната сигурност, отношенията ЕС-САЩ и развитието на икономическото сътрудничество между България и САЩ. /БЛИЦ