Прокуратурата публикува списъка на делата, свързани с фондове на ЕС.
На 06.11.2006 г. във Върховната касационна прокуратура е получен сигнал от германските митници за извършена злоупотреба със средства по САПАРД от български фирми, посредством използване на фалшиви документи за стари машини за месопреработка и пакетиране. След анализ, същият е бил изпратен на 04.12.2006 г. в Софийска градска прокуратура. На следващия ден е било образувано досъдебно производство срещу Марио Алексиев Николов и други шест лица за това, че в периода 2002 - 2005 г., като организирана престъпна група чрез използване на множество документи с невярно съдържание, без правно основание са получили субсидии по програма САПАРД, около 14 млн. лв. - престъпление по чл. 212 ал.5 вр. чл.20 НК и чл.321 НК. В хода на разследването, през февруари 2007 г. бе проведена съвместна акция, координирана от ОЛАФ, с участието на български, швейцарски и германски разследващи органи. Бе установено, че схемата е функционирала като чрез фалшиви документи в България са били внасяни фиктивно стари машини за месопреработка и пакетиране, които са представяни за нови и субсидиите от САПАРД са били усвоявани. Участвали са български фирми, занимаващи се с месопреработка. В хода на разследването са разпитани 30 свидетели, сред които 15 длъжностни лица от ДФ „Земеделие”. На 13.12.2006 г. на територията на Република България, след предварително издадени разрешения от СГС, са извършени претърсвания на различни адреси /общо 24 на брой/, на територията на София, Шумен, Стара Загора, Ямбол и Перник. Били са иззети документи, компютърни конфигурации и сървъри. Намерени са и процесните месопреработвателни машини, които са огледани, фотографирани, описани и изследвани от съответните вещи лица. На същата дата, след извършено претърсване в ДФ „Земеделие”, са иззети в оригинал всички документи, съдържащи се по инкриминираните проекти. Анализирана е банкова информация, предоставена от 35 банки, изготвени са 15 експертизи, получени са материали по 5 броя следствени поръчки. По делото са наложени обезпечителни мерки върху имоти на обвиняемите лица – запорирани са 32 банкови сметки и възбранени общо 41 недвижими имота на територията на страната. Информирана е с писмо Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.
След приключване на разследването са повдигнати окончателни обвинения и е внесен обвинителен акт в Софийския градски съд срещу лицата за участие в организирана престъпна група и документни измами, както следва:

Марио Алексиев Николов - по чл. 321 ал.1 и чл. 212 ал. 5, вр. ал.3 пр.2, вр. ал.1 пр.1, вр. чл. 20 ал.3 и 4 вр.чл.26 ал.1 от НК;
Марияна Стефанова Николова - по чл. 321 ал.2, вр. ал.1 и по чл. 212 ал. 5, вр. ал.3 пр.2, вр. ал.1 пр.1, вр. чл. 20 ал.2 от НК;
Радмил Венцеславов Петров - по чл. 321 ал.2, вр. ал.1 и по чл. 212 ал. 5, вр. ал.3 пр.2, вр. ал.1 пр.1, вр. чл. 20 ал.4 вр. чл. 26 ал.1 от НК;
Петя Борисова Хаджииванова - по чл. 321 ал.2, вр. ал.1 и по чл. 212 ал. 5, вр. ал.3 пр.2, вр. ал.1 пр.1, вр. чл. 20 ал.4 вр. чл. 26 ал.1 от НК;
Анна Юриева Шаркова - по чл. 321 ал.1 и чл. 212 ал. 5, вр. ал.3 пр.2, вр. ал.1 пр.1, вр. чл. 20 ал.2 и ал.4, вр.чл.26 ал.1 от НК,;
Григор Кирилов Главев - по чл. 321 ал.2, вр. ал.1 и по чл. 212 ал. 5, вр. ал.3 пр.2, вр. ал.1 пр.1, вр. чл. 20 ал.2 от НК ;
Валентин Боянов Ангелов - по чл. 321 ал.2, вр. ал.1 и по чл. 212 ал. 5, вр. ал.3 пр.2, вр. ал.1 пр.1, вр. чл. 20 ал.2 от НК;
Лазарина Господинова Георгиева - по чл. 321 ал.2, вр. ал.1 и по чл. 212 ал. 5, вр. ал.3 пр.2, вр. ал.1 пр.1, вр. чл. 20 ал.2 от НК;
Иван Христов Иванов - по чл. 321 ал.2, вр. ал.1 и по чл. 212 ал. 5, вр. ал.3 пр.2, вр. ал.1 пр.1, вр. чл. 20 ал.2 от НК.
На 18.01.2008 г. Софийската градска прокуратура е изготвила постановление за частично прекратяване на обвиненията за участие в организирана престъпна група и документна измама по отношение на Людмил Данаилов Стойков. Прокуратурата е приела, че обвиненията не са подкрепени с достатъчно доказателства Това постановление е било обжалвано. С определение от 05.03.2008 г. Софийския градски съд е потвърдил извода на прокуратурата за необходимостта от прекратяване на производството. Съдът е отхвърлил констатацията, че обвинението е недоказано и е приел, че изобщо липсва престъпление. Това определение на Софийския градски съд на свой ред е било обжалвано и впоследствие потвърдено изцяло с определение от 02.04.2008 г. на Апелативния съд – София. От основното дело са били отделени материали и срещу Людмил Данаилов Стойков е било образувано досъдебно производство за пране на пари. По това дело Стойков има качеството на обвиняем по чл. 253 НК. Разследването по това производство продължава. Освен Стойков, качеството на обвиняеми по това дело имат Николов, Николова, Иванов, Петров и Хаджииванова. Иззети са документи от 36 банки в страната и са получени материали по следствени поръчки от Кипър, Белгия и Ирландия. Назначена е петорна банково техническа и счетоводна експертиза. Очакват се материали по съдебна поръчка от САЩ.

Със заповед на Главния прокурор от 08.07.2008 г. бе създаден сектор във ВКП, който централизирано да наблюдава разследването на престъпления, които засягат финансовата система на ЕС – данъчни престъпления, измами, длъжностни престъпления. Приоритет в работата му са делата, в които има данни за участие на организирани престъпни групи. Към настоящия момент секторът наблюдава общо около 60 досъдебни производства и преписки по САПАРД, ФАР и ИСПА. Сред наблюдаваните дела са такива за длъжностни присвоявания, документни измами, контрабанда и данъчни престъпления. Повечето от тях са извършени в съучастие или от организирани престъпни групи. По част от тези дела производството е било образувано по доклад на ОЛАФ. По образувано разследване от 28.03.2008 г. е било повдигнато обвинение срещу Асен Манов Друмев - изпълнителен директор на ДФ “Земеделие” за престъпление по служба. Предмет на разследването са били допуснати от него престъпни нарушения през 2006 г., свързани с вземането на решения за разпределяне на субсидии на 14 дружества, които не отговарят на критериите за получаване на финансиране по програма САПАРД.

Софийската градска прокуратура и Софийската районна прокуратура са възложили пет проверки по доклади от ОЛАФ, с цел събиране на данни за извършени документни измами и документни престъпления от длъжностни лица от дружества, получили субсидии по САПАРД.

Освен изброените производства и проверки за злоупотреби със средства по програма САПАРД, за първото шестмесечие на 2008 г. са възложени четири проверки и са образувани осем наказателни производства. В съда са внесени три обвинителни акта срещу четирима обвиняеми, в това число срещу Лило Алексиев Джамбазов, бивш заместник изпълнителен директор на ДФ „Земеделие”.

Наблюдават се и дела за данъчни престъпления, свързани със злоупотреби със средства на ЕС. На 06.11.2007 г. е образувано досъдебно производство срещу Елена Петрова Николова, като представител на ЕТ „Елпин трейд - Елена Николова", и Марио Алексиев Николов за това, че в периода 2004-2005 г. неправомерно са осъществили износ в ЕС на замразени заешки бутчета с произход от Китай, на стойност около 4 млн. лв. Този случай беше посочен в доклада на ОЛАФ.

Извършва се служебна проверка от прокурори от Върховната касационна прокуратура по данните от доклада на ОЛАФ относно осъществена транзакция с железопътни вагони втора употреба между „Еврометал”, „Кингстън Ентърпрайзис” и БДЖ. /БЛИЦ