Министърът на отбраната Николай Цонев обяви днес на пресконференция в Стара Загора решението да бъде закрит Централният армейски изпитателен полигон - Змеево. Това решение е взето на базата на детайлна цивилна и военна експертиза и на направения икономически анализ за целесъобразното използване на полигона.
Министър Цонев посочи, че е икономически нецелесъобразно 86 000 декара земя да бъдат използвани само за изпитания на нови боеприпаси. Друг съществен аргумент за това решение са непрекъснатите притеснения на обществото, че дейностите на полигона са причина за обгазяването на Стара Загора. Това уронва престижа на армията и не трябва да се допуска, отбеляза министърът. Доказано е, че досегашната дейност на полигона не е причинявала замърсяване на околната среда в региона, подчерта той. <br /> <br /> Министерството на отбраната стартира процедура по предоставянето на 65 000 декара от земята на полигона на Държавната агенция по горите. Останалата част от земята на полигона ще бъде предоставена на Министерството на земеделието и храните. /БЛИЦ<br />