Европейската комисия “временно” замрази субсидии в размер на 28.3 млн евро за селскостопански проекти в Румъния.
Причината за предприетата мярка са “технически проблеми”, заявиха от румънското правителство. Още на 9 юли ЕС предупреди новата страна-членка, че подпомагането ще бъде преустановено поради неспособност да се управляват отпуснатите средства. /АФП