„Методика развијања почетних математичких појмова“ – това е учебникът, от който бъдещите педагози във Философския факултет в Скопие задължително трябва да учат, за да си вземат изпита по дидактика в математиката от четвърти курс. Учебникът, написан на сърбохърватски език, е издаден през 1984 г. и както пише, е предназначен за студентите от Педагогическата академия за възпитатели в Белград, пише “Нова Македония”.
Освен от този учебник студентите трябва да учат от “Приручник за извоџење наставе математике за трети и четврти разред основне школе“, издаден в Сараево преди осем години. “Почти всичките ни учебници по всички предмети от първи до четвърти курс са на сърбохърватски език. Така е и с “История на педагогическите идеи”. Ето например, сега се готвя за изпит по дидактика в математиката и уча от три учебника на сръбски. Преведохме скриптите на македонски, но преподавателката ни ги откри и строго ни забрани да превеждаме”, казва Адрияна Велковска, студентка по педагогика във Философския факултет.
“Нова Македония” пише, че така е и при студентите от останалите 20 факултета и девет института. Всичко това се случва почти 20 години след обявяването независимостта на Македония, като днешните първокурсници изобщо не са родени в бивша Югославия.
“За съжаление в 21 век македонските студенти трябва да учат от стари учебници на сръбски език. От друга страна, масово се пишат учебници, които не покриват стандартите за учебник. Рецензенти са самите преподаватели, които взаимно оценяват трудовете си, което според мен не създава качество”, казва Михаил Петковски, преподавател по монетарна икономика в Икономическия факултет. /БЛИЦ