Австрийската болница Wiener Privatklinik (WPK) във Виена прилага най-новите иновативни методи за диагностициране и лечение на рак. Това става на базата на анализ на ДНК на туморите при конкретния пациент.

Този молекулярен генетичен анализ е в основата на цялостното развитие на концепцията за персонализирана медицина в онкологията: индивидуализиране на терапиите в зависимост от специфичните генетични характеристики и мутациите на тумора при съответния пациент.

Туморен ДНК анализ записва промените в клетките и генетичните мутации, които определят появата и прогресията на рака. Този тест включва течна биопсия и минимално инвазивна или класическа биопсия в засегнатата област. Тъканната проба се изследва в специализирана анатомо-патологична лаборатория. Въз основа на този анализ нтердисциплинарният екип от експерти по онкология, генетика и молекулярна биология (така нареченият онкологичен борд) на болницата WPK разработва крайната прецизна диагноза и определя най-ефективните възможности за лечение за всеки пациент, съобразени с вида на неговия тумор. 

Стратегията за персонализирано лечение включва освен класическите онкологични лечения химиотерапия, радиотерапия, лъчетерапия или хирургия, още две от най-модерните терапии, използвани в световен мащаб при лечение на рак: целенасочена персонализирана таргетна терапия и имунотерапия. Тези терапии се предлагат само в няколко центъра в Европа, като един от тях е в болница Wiener Privatklinik във Виена.

“Напредъкът в медицината през последните десетилетия намали страха от раковите заболявания. Ако преди 20 години ракът се смяташе за нелечимо заболяване, днес болестта може да бъде лекувана или да е под контрол, при условие че бъде открита навреме и съответно компетентно лекувана. 

Онкологията на днешния ден и на бъдещето все повече се съсредоточава върху персонализираната медицина, тоест към лечение според особеностите на пациента. Ако пациентите са имали само стандартни лечения, като химиотерапия, лъчева терапия и хирургия, сега на базата на молекулярна диагноза те могат да ползват иновативни персонализирани терапии, основани на специфичните генетични характеристики на тумора. Това значително увеличава шансовете да се спре еволюцията на тумора и да се излекува пациентът. В рамките на компетентния център за лечение на рака - WPK Cancer Center, водещи експерти от Виена обединяват своите умения в областта на онкологията”, коментира професор д-р Валтер Евм, изпълнителен директор на Wiener Privatklinik - WPK (Виена, частна болница).

В какво точно се състои иновативният метод на лечение на рак във Wiener Privatklinik, където 40% от пациентите са от Източна Европа, четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to