Депресията е едно от най-разпространените заболявания. Тя се увеличава с напредването на възрастта. Сред населението над 65 години се съобщава за честота между 25-30% . Депресията се наблюдава два пъти по-често при жените, отколкото при мъжете.
<em>За възникване на това заболяване съществуват предполагаеми етиологични и патогенетични фактори. Такива са генетичните и биохимични те фактори, хронобиологичните промени, факторите на средата и други.</em><br /> <span style="color: #800000"><u><strong><br /> Депресивният синдром включва</strong></u></span><br /> <em><strong><br /> - болестно потиснато настроение (дистимия);<br /> - забавен мисловен процес;<br /> - понижена действена активност (хипобулия).</strong></em><br /> <br /> Потиснатото настроение и тъгата са основните и най-характерните прояви на заболяването. Болните се чувстват потиснати, с липса на желание за работа, склони са към песимизъм, стават затворени и чувстват безпричинна мъка и тъга. В много случаи болните изпитват и страх и необяснима тревожност. Те са безразлични и безчувствени към всичко, дори и към най-близките си хора.<br /> <br /> Понижената действена активност (хипобулия), се проявява с чувство на умора, несигурност и нерешителност. Движенията са забавени, мимиката е застинала с израз на тъга. При тежка депресия болните не могат да плачат. Характерни за депресията са честите въздишки. Наблюдават се промени и в мисловния процес - той е забавен, болният борави с малко думи. Тези хора много често изпитват депресивни налудности. Най-честото депресивно налудно изживяване е чувството за вина.<br /> <br /> Пациентите страдат от нарушения в съня, загуба на апетит, загуба на либидо и сексуални нарушения, главоболие и аменорея. Клиничната картина на депресивните разстройства се отличава с голямо разнообразие и води до многобройни разновидности:<br /> <br /> Класическа депресия: обикновено се среща в млада възраст и се характеризира с три основни симптома - забавена мисловна дейност, дистимия и хипобулия. Липсват депресивни налудности.<br /> <span style="color: #800000"><u><strong><br /> Налудна депресия: болните основно изпитват чувство за вина, греховност, обедняване.</strong></u></span><br /> <br /> Потисната затормозена депресия: среща се по-често при жени в старческа възраст. Болните са потиснати, тъжни, апатични.<br /> <br /> Ажитирана депресия: заболяването се наблюдава в напреднала възраст, по-често при жените. Болните са психомоторно неспокойни и тревожни. Рискът от самоубийство при тях е висок.<br /> <br /> Атипични депресии: към тях спадат маскираната депресия, хипохондричната депресия и натрапчивата депресия.<br /> <br /> Всичките тези разновидности на депресията се лекуват по различни начини - фармакологична терапия, електроконвулсивна терапия, психотерапия, социотерапия, сънна и фототерапия. Прилагат се антидепресивни лекарства. При електрошоковата терапия курсът на лечение включва средно 6-8 процедури. Успехът на лечението зависи от това, в кой момент на фазата ще започне то. Ако лечението започне през първите три седмици, фазата може да се прекъсне.