Разпределението на квотите емисии парникови газове за предприятията по европейската схема за търговия с емисии за 2007 и 2008-2012 година след като ЕК намали количествата за България е такова, че не може да бъде основание за увеличение на цените. Това каза днес министър Джевдет Чакъров на организираната от МОСВ конференция „Перспективи и предизвикателства пред държавата и бизнеса в изпълнение на политиките срещу изменението на климата”.
Основният принцип за разпределение на квотите емисии в плановете за 2007 и 2008-2012 година е на базата на верифицираните доклади емисии на предприятията, т.е. те получават толкова, колкото са заявили, че реално са изхвърлили в атмосферата в резултат на производството си, обясни министърът. При това разпределение е отчетен и растеж от около 6 процента за всяка година в периода до 2012 година. По думите на министъра по този начин потребностите на бизнеса са удовлетворени и няма основания за увеличение на цените. Джевдет Чакъров съобщи, че има принципна позиция на правителството държавата да продава излишъка от квоти по схемата за международна търговия с квоти емисии парникови газове по Протокола от Киото. Търговията ще става на базата на подписване на споразумение между България и съответната страна, която търси да купува. Вече има сериозен интерес към този ресурс, каза министърът. Според него приходите ще са сериозни. Парите ще се инвестират за постигане на енергийна ефективност и за екологични технология в производството у нас. Предстои министър Чакъров да внесе доклад в Министерския съвет по този въпрос, за да бъде взето решение за търговията по Протокола от Киото с националния излишък от квоти. По законодателния пакет на ЕК „Енергетика-климат” страната ни ще отстоява за базова година за страната ни да бъде взета 1988 година, а не 2005 година, каквото е предложението на ЕК. България, заедно с още шест страни нови-членки има възражения и по предложението от 2013 година квотите емисии за енергетиката за всички страни от ЕС да се разпределят чрез търгове. Страната ни подкрепя позицията за енергетиката това да стане поетапно в периода до 2020 година. Тепърва предстоят междудържавните консултации по този пакет под ръководството на френското председателство. Както и досега, МОСВ отново ще обсъжда всички тези въпроси и позициите на страната ни с бизнеса, увери министър Чакъров. /БЛИЦ