Фирмите за бързи кредити са завършили миналата година с печалба от 200 млн. лв., показват последните данни на БНБ, цитирани от „Монитор”. За сравнение от началото на 2011 г. положителният финансов резултат е нараснал 4 пъти.
Но за този период е скочил и броят на компаниите, отпускащи кредити. Към края на миналата година броят им е вече 161 при 119 в началото на 2011 г. Само за три месеца обаче компаниите, специализирани в раздаването на бързи кредити, са намалели с 13.<br /> <br /> Според данните на националната банка към 31 декември 2014 г. са раздадени бързи кредити на обща стойност 2,045 млрд. лв. Това е увеличение с 53,1 млн. лв. за година. 1,5 млрд. лв. от общата отпусната сума са предоставени на домакинствата. От тях 1,2 млрд. лв. са потребителски заеми.<br /> <br /> Въпреки въведените миналата година нови изисквания към бързите заеми тези към домакинствата са със 17% повече на годишна база и с 6% повече в сравнение с третото тримесечие. За сравнение, през 2014 г. банките раздадоха със 151 млн. лв. по-малко потребителски кредити спрямо 2013 г. <br /> <br /> Общият размер на отпуснатите от банките потребителски кредити е в пъти по-голям, като в края на миналата година се равнява на 7,28 млрд. лв. Размерът на жилищните бързи кредити в края на 2014 г. е 224,4 млн. лв. и намалява с 31,3% (102,2 млн. лв.) за година. Спрямо септември 2014 г. той се понижава с 10,6%.<br /> <br /> В същото време фирмените бързи заеми са за 453 млн. лв. и намаляват с около 20 млн. лв. на годишна база. Необслужваните лесни кредити към края на миналата година са намалели с 9% на годишна база до 549,5 млн. лв. Така делът им е спаднал до 26,9% при 30,2%, колкото бе преди година./БЛИЦ<br /> <br /> <br />