Председателят на съвета на директорите на "Холдинг Пътища" - Орлин Хаджиянков, е нарушил закона, като не разкрил вътрешна информация около прехвърлянето на контрола в трите бивши дъщерни подразделения на компанията, които до неотдавна формираха съществена част от приходите и активите й - "Пътинженеринг-М", "Пътностроителна техника" и "Видапътстрой" и ще му бъдат съставени актове.
Това е резултатът от проверката на Комисията за финансов надзор (КФН) във връзка с увеличението на капитала на трите дружества, при което холдингът се отказа от мажоритарния дял в тях в полза на кипърски офшорки срещу скромните 430 хил. лв., при положение че по последни отчети те имат сумарно 20 млн. лв. собствен капитал и 52 млн. лв. дълготрайни активи - над половината от консолидираните в целия холдинг. Съобщението е публикувано на страницата на комисията. <br /> <br /> КФН е открила и процедура по принудителна административна мярка срещу всички членове на съвета на директорите на &quot;Холдинг пътища&quot; предписваща предприемане на конкретни действия, насочени към защита на интересите на акционерите в публичното дружество, чрез своевременното разкриване на информация от страна на публичното дружество във връзка с придобиване и разпореждане с непреките акционерни участия на публичното дружество във &quot;Видапътстрой&quot;, &quot;Пътстроинженеринг-М&quot; и &quot;Пътностроителна техника&quot;, става ясно още от съобщението.<br /> <br /> Оказва се, че и дружеството, чрез което &quot;Холдинг пътища&quot; притежаваше трите ключови компании - подхолдинга си &quot;Пътища и магистрали&quot;, има опция за обратно изкупуване на акциите от увеличението на капитала на трите филиала, което също не е било разкрито като информация. Опцията дава право, но не и задължение &quot;Холдинг пътища&quot; да придобие обратно контрола в приходоносните &quot;Видапътстрой&quot;, &quot;Пътстроинженеринг-М&quot; и &quot;Пътностроителна техника&quot;, които участват в консорциума, който спечели търга за лот 4 на магистрала &quot;Тракия&quot; - една от най-големите поръчки в пътния бранш за стотици милиони левове.<br /> <br /> В качеството си на представляващ &quot;Холдинг Пътища&quot;, Орлин Хаджиянков не е разкрил в законоустановения срок публично информация за взетите решения на заседание на съвета на директорите на &quot;Пътища и магистрали&quot; , проведено на 3 август - за реда и начина на увеличение на капитала на дъщерните му дружества &quot;Видапътстрой&quot; , &quot;Пътностроителна техника&quot;, &quot;Пътстройинженеринг-М&quot;. Той е узнал вътрешна информация и е следвало да разкрие тази информация в законоустановения срок, се казва в становището на зам.-председателя на КФН, оглавяващ надзора на инвестиционната дейност в комисията - Димана Ранкова.<br /> <br /> Констатациите от извършената проверка на &quot;Холдинг Пътища&quot;, ще бъдат сведени на вниманието на Националната комисия за корпоративно управление с оглед преценка от нейна страна за спазване на добрите корпоративни практики при извършеното увеличаване на капитала на дъщерните на &quot;Пътища и магистрали&quot; дружества, както и спазването на добрите практики от страна на публичното дружество, се казва още в информацията. КФН продължава проверката, касаеща наложени запори върху сметките на &quot;Холдинг Пътища&quot;.<br />