МВР открива телефонна линия, на която да се подават сигнали за нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на министерството в изборния процес.

От днес до 05.04.2021 г. в МВР ще работи денонощната телефонна линия 02/90 112 98.

На нея, както и на e-mail: [email protected], гражданите ще могат да съобщават за забелязани от тях нарушения или евентуални престъпления. Създадена е организация за непрекъснат режим на обслужване на линиите.

Откриването им е част от предприетите във вътрешното ведомство мерки за обезпечаването на сигурността и обществения ред при провеждането на редовните парламентарни избори.