Съдия Рая Манолева в Районен съд – Сандански подаде отвод по делото, заведено срещу лидера на "Ред, законност и справедливост" Яне Янев от бившия управник на с. Малък Цалим Страхил Маламов, съобщава "Струма". 

В мотивите си съдия Манолева посочва участието на Янев ефира в сутрешния блок на БТВ.  "Това са изявления по отношение на съдията-докладчик, които не съдържат факти и обстоятелства, свързани с предмета на делото, но независимо от това и с оглед на спазване принципа на прозрачност в съдебната система и принципа за безпристрастност, гарантиращи независима съдебна власт и обективно правосъдие и с цел да не се пораждат съмнения в незаинтересоваността и непредубедеността на съдията-докладчик от изхода на делото, както и с оглед опазване на доверието в съдебната система, председателят на съдебния състав следва да се отведе от разглеждане на настоящото дело”, пише в мотивите на съдия Манолева, които тя прочете в съдебната зала. След което си направи отвод и прекрати съдебното заседание.

Делото е заведено от Ст. Маламов по чл. 80 и последващ граждански иск по чл. 45, ЗЗД, с иск в размер на 5000 лева, с твърдението, че на 28.03.2017 г. около 10.55 ч. в с. Малък Цалим, община Сандански, Ст. Маламов е бил безпричинно грубо блъснат от Я. Янев, вследствие на което е политнал назад, паднал е си и ударил главата, като по този начин са му били причинени болки. Делото е стартирало на 07.11.2017 г., като е отлагано в законовите срокове за събиране на доказателства по искане на страните. След изготвяне на протокола по делото за направения от съдия Р. Манолева отвод в тридневен срок председателят на съда Николинка Бузова ще преразпредели делото чрез програмата за разпределяне на делата на случаен принцип между другите съдии от наказателното отделение в Районен съд – Сандански.

Я. Янев не се яви вчера в съдебната зала, той бе представляван от адвоката си Емил Василев, ищецът Ст. Маламов бе в залата с адвоката си Добромир Парапанов.