Към момента няма населени места в Област Пловдив, които са без електрозахранване и водоснабдяване. Остават затворени за движение пътищата Асеновград-Първомай и Асеновград-Садово, както и отсечката с. Чоба – с. Болярци.
Продължава да е в сила обявеното частично бедствено положение в  Община Първомай  и пътищата са затворени поради силното снегонавяване.
Затворени за движение са: кв. Дебър – с. Брягово – с. Искра, кв. Дебър – с. Татарево, с. Бяла река – с. Буково, с. Бяла река – с. Воден, Татаревска чешма – с. Татарево, Виница – главен път 18.

На входовете и изходите на тези пътища има патрули, които не пропускат преминаването на превозни средства, но населените места се снабдяват с хляб и продукти от първа необходимост.

Кристина ИВАНОВА, БЛИЦ