Двигателите с вътрешно горене доживяват дните си, но Mazda не възнамерява да се отказва от тях и води редица изследвания, които ще помогнат за запазването им в употреба.

Работи се по изобретение, което ще направи изгорелите газове на двигателя с вътрешно горене въглердоно неутрални. 

Суровината за него може да се отглежда на непригодни за селскостопанска дейност земи, без да се губи за целта ценна прясна вода, използвайки само соли и отходни води.


За да научите за революционното откритие на "Мазда", посетете auto.blitz.bg.