77 милиарда лева е прахосала България за мозъци, изтекли навън, съобщиха учени от БАН, цитирани от "Стандарт". Изчислението е по данни, взети от статистиката. Съгласно тях средно 77 000 лева дава държавата, за да изкласи един висшист. Ако приемем, че около 1 милион висшисти са изтекли в чужбина в последните години, значи имаме 77 милиарда лева прахосано национално богатство.
Днес БАН се обърна със зов за единение към всички граждани на страната, за да се сплотим в едно от най-тежките времена, в които живеем. Според председателя на академията акад. Стефан Воденичаров кризата може да бъде преодоляна само с много добра наука и много добро образование. Той заяви, че в момента работи програма за подпомагане на младите учени, които според сегашните стандарти започват със заплата, с 25 лева по-голяма от тази на чистачките. 2 милиона лева ще бъдат разпределени по техни проекти. Кандидатите до момента са подали общо 370 проекта, от които ще бъдат избрани около 200. <br /> <br /> Академията разкрива и дарителска сметка, в която академиците ще внасят различни суми за подпомагане на работата й. Ако ученият заяви точно за какво трябва да бъде похарчена сумата, тя ще отива целево за тази кауза. В противен случай ще влиза във фонд, от който ще се харчи за различни нужди на БАН. Двама академици вече са внесли пари. Благодетел пък е дарил 400 000 лева помощ за академията, благодарение на което започва мащабно научно изследване за живота на траките по нашите земи и отношението им към българската държава. В проучването са привлечени общо 23 наши института и учени от Канада, Италия, Франция, Япония.<br /> <br /> От академията настояха също държавата да побърза със създаване на рискови фондове, за да може бизнесът да инвестира повече в технологии и иновации. Според тях трябва да се направи повече и за развитието на корпоративната наука, която може да издърпа икономиката. Академията представи и нова книга, посветена на историята й, още от възникването като Българско книжовно дружество.<br /> <br />