Появи се предполагаемата презентация на майор Даниела Благоева, както и текст, за който се твърди, че е писмото, с което тя официално поднася своите извинения. Материалите са публикувани на страницата на ВМРО.
Майор Благоева е изготвила презентация по повод Националния празник на Република България &ndash; 3-ти март, и я разпространила във вътрешната информационна мрежа на ИСАФ в Кабул, което не е част от служебните й задължения. <br /> <br /> От публикуваните материали е видно, че Благоева излага данни от българската история, които не би следвало да доведат до каквато и да било форма на наказание спрямо нея. <br /> <br /> Благоева бе обвинена в национализъм, защото &quot;допусната терминологична грешка&quot; и вместо османско владичество написала &quot;турско робство&quot;. <br /> <br /> <a target="_blank" href="https://informaciata.com/?page_id=309">Вижте презентацията тук.</a><br /> <br /> /БЛИЦ