След почти две години и половина съдебни дела сагата около собствеността на танкер „Бдин“ (старо наименование - „Бадр“), който е задържан на пристанището в Бургас заради многомилионен дълг на джамахирията към българското дружество „Булгаргеомин“, е на път да приключи.

Въпреки опитите за влияние чрез семинари и лекции на апелативните съдии в Бургас, водени от скъпоплатените адвокати на Либия, по време на висящите съдебни дела пред същите съдии, независимият български съд отхвърли жалбата срещу постановлението за възлагаме на ЧСИ Тотко Колев и с окончателно влязло в сила определение потвърди определението на предходната съдебна инстанция – Бургаския окръжен съд.

След три назначени съдебни експертизи – единична и две тройни, при участието на седем вещи лица, включително вещо лице, посочено от либийските адвокати, Апелативен съд – Бургас отхвърли жалбата на либийското държавно дружество и остави в сила определението на окръжния съд.

След този съдебен акт постановлението за възлагане на ЧСИ Тотко Колев, с което собствеността върху танкера „Бдин“ (старо наименование - „Бадр“) се възлага на „Булгаргеомин“ срещу многомилионния дълг на джамахирията към българското дружество, влиза в сила.

Постановлението за възлагане е крайният акт, с който приключва публичната продан и от деня на влизане в сила на постановлението за възлагане, купувачът придобива всички права, които длъжникът е имал върху съответната вещ, т.е. купувачът по публичната продан се легитимира като неин собственик.

Предвид този формален вещноправен ефект на влязлото в сила постановление за възлагане, сагата около собствеността на танкер „Бдин“ (старо наименование - „Бадр“) се развърза в полза на българското дружество „Булгаргеомин“.