Във връзка с прогнозите, че туризмът ще е един от отраслите, които в България ще бъдат най-силно засегнати от световната финансова криза, министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев отправя препоръка към всички служители от администрацията, ако имат такава възможност, да предпочетат през 2009 г. българските курорти и услугите на българските туристически фирми при планирането на своята почивка. Това съобщават от МДААР.
Василев припомня, че туристическият отрасъл е от ключово значение за българската икономика – заради големия дял, който формира в брутния вътрешен продукт на страната; заради работните места, които фирмите от областта на туризма откриват; заради големите валутни постъпления, които подобряват платежния баланс.
От друга страна, министър Василев отправя и препоръка към туристическия бранш да създава повече преференциални условия за почивка за българските граждани и в частност за служителите от администрацията. Все пак, за да предпочетем българските курорти, трябва те да ни предлагат отлични условия, високо ниво на обслужване и конкурентни цени. /БЛИЦ