Срещу всеки с два акта от КАТ за лишаване от право да управлява МПС, могат да се използват СРС-та, казва пред „БЛИЦ” членът на закритото Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
<i>Борислав Българинов е депутат от 40-то НС, в което е член на Комисията по правни въпроси и зам.-председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.<br /> Работил е като прокурор, следовател, а също така и като полицай. Беше член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, което беше закрито още преди да започне дейността си..<br /> В момента работи като адвокат.<br /> </i><br /> <br /> <b>- Използването на специални разузнавателни /СРС/ срещу гражданите у нас на практика е без контрол след закриването на вашето бюро, твърдят членовете му. И вие ли тока мислите, господин Българинов? </b><br /> - Националното бюро за контрол на СРС-тата работи половин година в една стая 2 на 3 м само с една капандура на последния етаж в Министерството на правосъдието. И в този гълъбарник да се искат резултати от нас? Без компютри, без нищо?! Не публикуваха в Държавен вестник правилника ни. А ние бяхме орган, избран от Народното събрание. Бяхме започнали да правим съответните справки в масивите на съдебната система, МВР и ДАНС и... ни закриха. Някои се уплашиха да не се види колко неправомерно са използвани СРС-та и какво са правили в ДАНС и МВР определени личности. <br /> Вече ще има много повече СРС-та. Българският данъкоплатец да се подготвя да плаща сериозни пари, за да бъде подслушван. През 2008 г. бяха използвани 10 000 СРС-та и парите за тях бяха 50 млн. лв. Ако има кой да ни даде информация за 2010 &ndash; ще бъдат поне с 50 на сто повече. Можете да си представите за какво става дума!<br /> <br /> <b>- Кой ще извършва контрол сега, все пак?<br /> </b>- Контролът беше прехвърлен върху една подкомисия към Правната комисия в Народното събрание. Сега непрекъснат и ефикасен контрол върху използването на СРС-та не може да има по няколко причини &ndash; народните представители всяка година са в отпуск около 60 дни, а през това време няма дежурни депутати... Освен това депутатите са представители на законодателната власт. Те не могат да контролират съдебната власт &ndash; не могат да изискват, например, от прокурора по определено дело да провери дали правомерно или не са използвани СРС-та. <br /> <b><br /> - Тогава как ще се става контрола върху използването на СРС-та?<br /> </b>- Няма да става.<br /> <br /> <b>- В какви случаи вече може да се иска използването на СРС-та?<br /> </b>- За всяко престъпление, което предвижда над 2 г. наказание може да се изисква използването на СРС-та. Сега на всеки, който има два акта от КАТ и е лишен от право да управлява МПС, може да му се образува дело и срещу него да се поиска използване на СРС-та. А той говори с най-малко 10 човека на ден по мобилния си телефон. Колко човека ще се подслушват?<br /> Това ще доведе до изразходване на много средства. Всяко СРС е много пари. И до сега се изразходваха милиони левове за подслушване и проследяване. Сега ще се увеличат средствата, защото няма да има контрол. България се превръща в БИГ Брадър, в който всеки, който е по-нагоре послушва този, който е по-надолу, за да получава информация за него. <br /> <br /> <b>- Съществува ли банка от информация, събрана чрез СРС-та?<br /> </b>- Съществува. До нея имат достъп само висши служители от МВР и ДАНС. Ако те са недобросъвестни, могат да управляват всеки един човек. Хората, които работят в МВР като цяло се съобразяват със законите на страната. Но винаги ще се намерят някои, които да злоупотребят &ndash; или ще продадат тази информация, или ще я пуснат в медийното пространство за да смачкат някой политически или професионално. <br /> При предишното управление част от разработката &ldquo;Галерия&rdquo; беше част от тази банка. Управляващите МВР и ДАНС, говорим хипотетично, могат във всеки един момент да подготвят или инсценират всичко срещу всеки. Винаги може да се заведе едно оперативно дело срещу някого, срещу него да се използват СРС-та. <br /> <br /> <b>- Срещу всеки ли може да бъде заведено оперативно дело?<br /> </b>- Срещу всеки - срещу мен, срещу вас. Започват да слушат този човек, да го следят &ndash; къде ходи, какво прави, с кого се среща, къде пренощува... Тази информация се хвърля в медиите, ако е &ldquo;интересно&rdquo;, или в архива... Но дори да се хвърли в архива, то пречи на този човек да заема определена длъжност, да участва в конкурси за обществени поръки. Защото, когото се провери, се разбира, че срещу него е имало таково оперативно дело... Това може да бъде скроено на даден политик, на даден бизнесмен, на даден журналист...<br /> <br /> <b>- Кой може да заведе оперативно дело?<br /> </b>- Дори благословията на шефа на ДАНС не е необходима, може и на по-ниско ниво.<br /> <br /> <b>- Законът за електронните съобщения доведе до протести. В крайна сметка правителството се отказа от използването на интерфейс...<br /> </b>- Ако този текст беше останал, всеки полицай можеше да бръкне и да си вземе, каквото му е необходимо за всеки човек. &ldquo;Интерфейсът&rdquo; позволява по всяко време да се получава информация от мобилните оператори за местонахождението на дадено лице, с кого говори, с кого си пише есемеси, текста на есемесите, може да се влиза в имейлите на хората. Грешно се представяше пред българското общество, че с &ldquo;интерфейса&rdquo; се събират едва ли не данни, каквито се предоставят в края на месеца с фактурата за мобилния телефон. <br /> Изтъкват мотив, че за бързото разкриване и разследване на престъпления и престъпници, МВР трябва да реагира веднага. Решението е много просто. Да променят НПК и да запишат, че когато има нужда от бързи и неотложни действия СРС-та могат да се използват и без разрешение на съдия като в срок от 24 часа след това, съответните материали се представят на съдия за одобрение. И съдията да прецени дали да го одобри, ако не - да го изпрати на прокуратурата. Това решава целия проблем!<br /> <br /> <i><b>Интервю на Валерия КАЛЧЕВА<br /> </b></i><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />