Министерският съвет се събира на първо заседание за тази година. В присъствието на ректори на висши учебни заведения и председателя на БАН, кабинетът реши към списъка с оперативни програми за следващия програмен период 2014-2020 г. да бъде включена и програма за наука и образование. Основната цел на новата оперативна програма е постигането на интелигентен растеж чрез повишаване качеството на научните изследвания и образованието у нас.
Според присъстващите на срещата, програмата за финансиране през европейските фондове е гаранция за нарастването на качеството в сферата на образователната и научноизследователска дейност. Директорът на БАН приветства решението на премиера с обещанието, че скоро предстоят нови научни открития. Ректорите на университети у нас пък бяха категорични, че конкретното финансиране на образователната система у нас, ще нареди университетите ни сред 500-те най-престижни висши учебни заведения в света до 2020 година. <br /> <br /> След края на срещата Бойко Борисов обяви, че е поканил ректорите на университети и директора на БАН задължително да присъстват всяка сряда на заседанията на Министерски съвет и да помагат по въпросите със заменките.<br /> <br /> &ldquo;Възложили сме на БАН, тъй като имат три института, под точката &ldquo;Добросъседство с Македония&rdquo; да ни развият един материал &ndash; какво да разбираме и когато отиваме да гласуваме в Брюксел или се изказваме с президента или другите длъжностни лица, да имаме това, което БАН ни е подготвило като материал&rdquo;, каза премиерът. <br /> <br /> &rdquo;Сега с целия административен капацитет, който има Министерството на образованието и това сме се разбрали с колегите, където сега са разхвърляни по другите програми, да усилим дирекцията с по един-двама човека, където и каквото е нужно, за да може да се случи това, което вие предлагахте и ние направихме&rdquo;, каза още Бойко Борисов. <br /> <br />