Не един, а два доклада за България пише ЕК. Брюксел готви два отделни текста – един за областта правосъдие и вътрешни работи и един специално за усвояването на европейските пари.
Докладите в момента се пазят в тайна, но публично разпространените в България заключения на европейската служба за борба с финансовите измами за политически чадър над злоупотребите с европари предизвикаха недоволството на Брюксел. Според информация на БНТ Европейската комисия е започнала да пише 2 отделни доклада за България по настояване на София. Аргументът е бил спазване на правилата на механизма за сътрудничество, установен между Брюксел и София, в който не се съдържат забележки по усвояването на европарите. Така на 23 юли ще бъдат обявени общо 3 текста – един за напредъка на Румъния, един за напредъка на България в съдебната реформа и в борбата с корупцията и трети за усвояването на еврофондовете. Твърде вероятно е в третия доклад Комисията да обяви, че трябва да бъдат отнети акредитациите на български агенции, през които минават европейски проекти. Въпросът за злоупотреби с европари е в основата и на вече известния доклад на европейската служба за борба с измамите ОЛАФ, чийто говорител каза за БНТ, че подобни доклади са честа практика, но не са публични. Йорг Воян – Говорител на ОЛАФ: „Няма да коментирам съдържанието на доклада. Такива доклади пишем винаги след разследвания, които сме провели в различни държави - Франция, Италия и дори Боливия. Очакваме тези доклади да не се публикуват, те са поверителни и съдържанието им трябва да се знае само от ОЛАФ и националните власти.” Според Брюксел последиците от доклада на ОЛАФ трябва да бъдат решение на компетентните власти, т.е. ЕК и българското правителство. Информацията е на БНТ. /БЛИЦ