Мащабната многоезична уеб платформа EUVOX 2014 от днес е достъпна и в България.
<br /> На <a target="_blank" href="https://www.euvox.eu/bg"><strong>www.euvox.eu/bg</strong></a> всеки може да сравни до колко позициите на отделните партии и коалиции отговарят на собствените му възгледи. Приложението съдържа както общи въпроси, отнасящи се до ЕС, така и специфични въпроси за всяка конкретна страна. Целта на проекта е, чрез това онлайн приложение да се даде възможност на избирателите да направят информиран и рационален избор. <br /> <br /> Платформата е достъпна за всички държави-членки на Европейския съюз на съответните официални езици. Сънародниците ни, живеещи в чужбина, също могат да попълнят теста, като изберат България от менюто със страните, участващи в проучването. <br /> <br /> Проектът е разработен от академичен екип, в който участват водещи експерти и учени от университети и изследователски центрове от всички страни-членки. Координатор на проекта за България е Европейският институт, а ръководител на изследователския екип е доц. д-р Антоний Гълъбов. <br /> <br /> &bdquo;Когато се правят политически анализи, обикновено се търси отговор на въпроса: &bdquo;До колко избирателите подкрепят политическите партии?&ldquo; EUVOX 2014 ни позволява да си отгворим на въпроса: &bdquo;До колко партиите отговорят на собствените ни политическите възгледи и предпочитания?&ldquo;, каза доц. Гълъбов при официалното представяне на поректа. <br /> <br /> EUVOX 2014 е изцяло академичен проект, който не е свързан с никоя политическа партия или движение. Политическите партии не са имали въздействие върху разработването на проекта и цялата информация е събрана от независими експерти. Тя е събрана от група изследователи, които кодират/систематизират позициите на партиите/коалициите по предварително зададени критерии/въпроси по различните политики. Впоследствие потребителите на приложението попълват същия въпросник и изразяват своите предпочитания. Системата съпоставя отговорите на партиите/коалициите с тези на потребителите. Крайният резултат е подредбата на партиите/коалициите, според това колко са близки те до потребителя. Резултатите са показани в двуизмерна графика (&quot;компас&quot;), както и в многоизмерна графика (&quot;martspider&quot;). <br /> <br /> <div style="text-align: center"><span style="font-size: medium"><strong><a target="_blank" href="https://www.euvox.eu/bg"><span style="font-size: small"><span style="color: #800000">Направете теста тук!</span></span></a><br /> </strong></span><strong><br /> <a target="_blank" href="https://www.euvox.eu/bg"><img alt="EUVOX_BG_Cover.jpg" align="middle" width="520" height="324" src="/documents/newsimages/editor/201404/EUVOX_BG_Cover.jpg" /></a></strong></div> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />