Страната ни е изпълнила всички технически изисквания за Шенген и присъединяването ни е въпрос на политическо решение.
Това каза вицепрезидентът Маргарита Попова, която откри семинар на Европейската правна академия, посветен на опазването на външните граници на ЕС в Трир, провинция Райнланд-Пфалц. Според нея са налице всички предпоставки страната ни да не допусне дефицит на сигурност по външните граници на ЕС, като същевременно запази условията за прилагане на принципа за свободно движение на хора и стоки. <br /> <br /> Маргарита Попова посочи, че през последните години България провежда дългосрочна, единна и ясно формулирана политика за опазване на европейската външна граница, борбата с незаконната миграция и трафика на хора. Като вицепрезидент тя потвърди отново ангажимента на страната ни за изпълнение и прилагане на общите европейски политики в тази област.<br /> <br /> В изказването си пред участниците в дискусията българският вицепрезидент открои предизвикателствата, свързани с потенциален миграционен натиск след събитията през последните месеци в Северна Африка и Близкия изток. <br /> <br /> &ldquo;На фона на сложната миграционна картина обаче ситуацията в България е спокойна, като през 2011 г. дори е отчетен спад от 2 на сто в опитите за нелегално влизане на имигранти на територията на страната спрямо предходната година. България разполага и с модерно техническо оборудване, подобрена материално-техническа база, комуникационни мрежи и успешно изпълнява отговорностите си като гарант на сигурността в региона&rdquo;, подчерта още вицепрезидентът Попова.<br /> <br /> В края на двудневното си работно посещение във федерална провинция Райнланд-Пфалц вицепрезидентът ще има срещи с представители на българската общност в Университета в Кьолн.<br /> <br />