България и Италия ще синхронизират в бъдеще още по-добре дейността си в областта на международните осиновявания – това стана ясно на срещата в Рим на заместник-министъра на правосъдието и председател на Съвета по международни осиновявания Илонка Райчинова със сенатор Карло Джованарди – заместник-секретар в кабинета на министър-председателя на Италия и председател на Комисията за международни осиновявания на Италия, съобщиха от Министерство на правосъдието.
Усъвършенстването на контактите между двете страни се налага от факта, че голям брой италиански семейства желаят да осиновят дете от България – 34% от всички кандидат-осиновители. Освен това 54% от всички предложения за осиновявания от наша страна през 2008 година са отправени именно към осиновяващи италиански граждани.
По време на визитата на зам.министър Илонка Райчинова в Рим бяха обсъдени и възможностите за задълбочаване на сътрудничеството в областта на закрилата на изоставените деца и децата с увреждания и намирането на нови механизми за прецизиране на всички дейности, свързани с международните осиновявания.
Постигнато бе съгласие за своевременно информиране при отказ от проекта за осиновяване в България, в резултат на различни семейни или социални причини, с оглед намаляване на неоснователните откази от осиновяване и ускоряване на процеса за намиране на семейство и дом за всяко вписано в регистъра дете. Договорени бяха и стъпки за подобряване на комуникацията между италианските и българските акредитирани организации, посредничещи при международните осиновявания.
От страна на Комисията за международни осиновявания на Италия бе изразена готовност за по-тясно сътрудничество при намиране на семейства за деца на по-висока възраст и със здравословни проблеми. /БЛИЦ