Основно образование да се завършва след седми клас, предвижда проектът за Закон за училищното образование. Предлага се още гимназиалната степен да бъде разделена на два етапа. Първият да обхваща осми, девети и десети клас, а вторият – 11-ти и 12-ти клас. Министър Даниел Вълчев и директори на училища от цялата страна обсъдиха проекта.
Проектът на Закона за училищното образования предвижда още въвеждането на задължителна подготвителна година, преди децата да постъпят в първи клас. От първи до четвърти клас няма да има повтарящи ученици. За тези, които изостават в учението са предвидени допълнителни часове. Учителите вече ще имат право да гонят от час учениците, които нарушават дисциплината, а в края на учебната година преподавателите ще изготвят характеристика на всеки един ученик.
Законопроектът предвижда и въвеждане на оценка за поведение. В проекта е записано още, че директорите ще имат 5-годишен мандат. Няма обаче да има ограничение за боря на мандатите на един директор.
За първи път родителите ще имат право на осем часа отпуск годишно, за да откликват своевременно на повикванията на учителите. /БНР