България отбелязва значителен напредък в процеса на отбранително планиране и придобиване на отбранителни способности. Това е оценката на приключилите тристранни консултации между НАТО и Република България, съобщиха от Министерство на отбраната.
Те се проведоха в периода 4-5 декември в Министерството на отбраната. В хода на консултациите бе направен обективен и задълбочен анализ на усилията на нашата страна за нейните отбранителни планове от гледна точка на договорените и приети Цели на въоръжените сили 2008.
Тристранните консултации са част от процеса на Прегледа на отбраната. Екипът на НАТО се ръководи от помощник-генералния секретар на НАТО по въпросите на отбранителната политика и планиране господин Иржи Шедиви и включва представители на Международния секретариат, Международния военен секретариат и Съюзното командване по трансформациите. От българска страна разговорите се ръководиха от заместник-министъра на отбраната Спас Панчев и първия заместник-началник на Генералния щаб на Българската армия вицеадмирал Емил Люцканов. В групата за консултациите от българска страна участваха експерти от Министерството на отбраната, Генералния щаб на Българската армия, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на външните работи и други институции.

Процесът на прегледа на отбраната ще продължи чрез многостранни консултации през месец март 2009 г. в Брюксел. /БЛИЦ