Моля да уточните дали пациент, след постъпването му в болница, може да напусне, без да му се налагат глоби и такси за неспазване на минималния болничен престой?

Живка Маринова, гр. Плевен

Какъв трябва да е нормалният пулс на човека?

Когато не е спазен минималният болничен престой и не са извършени всички основни диагностични и терапевтични процедури съгласно диагностично-лечебния алгоритъм на клиничната пътека, НЗОК не заплаща на лечебното заведение за болнична помощ направените разходи и извършените дейности.

Какво става в случаите, когато не е спазен минималният болничен престой, но са извършени всички основни диагностични и терапевтични процедури, четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.